Đầu báo khói tại chỗ dùng Pin Hochiki SS-2LP-10HCB gồm 1 diode phát sáng (LED) và bố trí photodiode

Đầu báo khói tại chỗ dùng Pin Hochiki SS-2LP-10HCB  gồm 1 diode phát sáng (LED) và bố trí photodiode

Buồng bắt gặp gồm 1 diode phát sáng (LED) & sắp xếp photodiode.Các buồng thi công ánh sáng như phát ra từ những đèn LED có thể không thường đạt đc photodiode. Trong trường hợp có lửa, hạt khói xâm nhập vào buồng và tán xạ ánh sáng.

==>> Tham khảo: báo cháy unipos EU

Buồng chứa một xây đắp vách ngăn độc đáo và khác biệt cho phép khói đăng nhập vào buồng trong những khi chặn đứng ánh sáng từ bên ngoài tác động đến những photodiode.

cấu hình : Đầu báo khói tại chỗ dùng pin Hochiki

 ==>> Xem thêm : https://firestar.vn/danh-muc/bao-chay-hochiki/  

– Operating Source : 3 V lithium battery (Included)
– Rating : 3 V 15mA
– Battery Life : Approximately 10 years
– Sound Pressure Level : 70dB
– Operating Temperature: 32°F (0°C) ~ 104°F (40°C)
– Dimensions : 100mm x 100mm x 43mm
– Color : Bone
– Weight : 120g

Nguồn: Tổng hợp trên mạng